Klachtenregeling volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Homepractijk

Per 1 januari 2018 wordt de practijk van dokter Dagevos voortgezet door dokter E.A. Norde, binnen het Gezondheidscentrum aan de Zutphenseweg 23A

Het telefoonnummer van de nieuwe praktijk is ongewijzigd 0575 552432
Spoednummer (nieuw!) 0575 55 76 76
Voor het opgeven van herhaalrecepten alleen (nieuw!): 0575 55 05 24

Website praktijk dokter Norde:www.huisartsenpraktijkzutphenseweg.com

Per 1 januari 2017 voldoet deze practijk aan de normen die bepalen hoe we dienen om te gaan met klachten van patiënten. Dat komt hier op neer dat we een Klachtenregeling hebben, dat we zo nodig kunnen beschikken over een Klachtenfunctionaris en dat we zo nodig een Geschilleninstantie kunnen inschakelen.

Kort en goed zegt de wet:
Als een patiënt een klacht heeft over iemand die er in onze practijk werkt (een Zorgaanbieder noemt de wet dat) dan is het de bedoeling dat U dat eerst in een gesprek met de persoon zelf bespreekt. Als dat niet tot een afdoende oplossing van de onvrede leidt dan kunt U zich wenden tot een officiële Klachtenfunctionaris, die als taak heeft om samen met de klager en degeen waarover geklaagd wordt tot een bevredigende afwikkeling te komen. Als dat niet lukt dan kan de klacht schriftelijk als formele klacht worden ingediend bij de Zorgaanbieder. De Klachtenfunctionaris kan daar mee helpen. De Zorgaanbieder heeft 10 weken de tijd om op de schriftelijke klacht te reageren en met de Klager tot een vergelijk te komen. Komt het dan nog niet toch een bevredigende afwikkeling voor beide partijen dan kan de klacht worden voorgelegd aan een landelijke Geschillencommisie (officieel Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, Commissie Huisartsenzorg geheten).

Als U exact wilt weten hoe de overheid deze wet uitlegt en hoe de wetteksten in elkaar zitten en uitgevoerd worden, kijk dan op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg