Vakantie – Practijk gesloten

Practijk gesloten

Tijdens vakanties nemen de andere twee huisartspractijken in Vorden de practijk waar:

Achternamen A t/m K kunnen terecht bij: Dokters B. Albers en E. Tanis, Zutphenseweg 23-A, tel. 0575 551255

Achternamen L t/m Z kunnen terecht bij: Dokter G. de Jong, Zutphenseweg 23-A, tel. 0575 551678