Buiten kantooruren

Homepractijk

Per 1 januari 2018 wordt de practijk van dokter Dagevos voortgezet door dokter E.A. Norde, binnen het Gezondheidscentrum aan de Zutphenseweg 23A

Het telefoonnummer van de nieuwe praktijk is ongewijzigd 0575 552432
Spoednummer (nieuw!) 0575 55 76 76
Voor het opgeven van herhaalrecepten alleen (nieuw!): 0575 55 05 24

Website praktijk dokter Norde:www.huisartsenpraktijkzutphenseweg.com

Van 17.00 tot 08.00 uur, op zaterdagen en zondagen en op feestdagen kunt U, uitsluitend voor spoedgevallen terecht bij de:

REGIONALE HUISARTSENPOST ZUTPHEN EN OMSTREKEN
TELEFOON 0900 – 200 9000

Spoedgevallen zijn medische, spoedeisende zaken die beslist niet kunnen wachten tot de gewone, doordeweekse spreekuren. Houdt Uw verzekeringsnummer en de medicijnen die U eventueel gebruikt bij de hand, de doktersassistente zal U er waarschijnlijk naar vragen.
U vindt de Huisartsenpost Zutphen en Omstreken op het entreeplein van Gelre Ziekenhuis Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen. De ingang zit rechts van de hoofdingang van het ziekenhuis en is duidelijk aangegeven..

Bel altijd eerst op naar de Huisartsenpost. Soms zal de doktersassistente of de dienstdoende dokter U al kunnen helpen met een telefonisch advies. Om al te lange wachttijden te voorkomen worden de spreekuren volgens afspraak gepland.