Dokter en practijk

Homepractijk

Per 1 januari 2018 wordt de practijk van dokter Dagevos voortgezet door dokter E.A. Norde, binnen het Gezondheidscentrum aan de Zutphenseweg 23A

Het telefoonnummer van de nieuwe praktijk is ongewijzigd 0575 552432
Spoednummer (nieuw!) 0575 55 76 76
Voor het opgeven van herhaalrecepten alleen (nieuw!): 0575 55 05 24

Website praktijk dokter Norde:www.huisartsenpraktijkzutphenseweg.com

Jan Dagevos

Dokter JM (Jan) Dagevos vertelt: ik ben huisarts in Vorden sinds 1988. Voordat ik huisarts werd heb ik twee jaar als arts-assistent in ziekenhuizen gewerkt, het langst als assistent-chirurg. Nog steeds doe ik graag kleine chirurgische ingrepen. Dat is, behalve leuk voor mij, ook handig voor de patiënten, die voor deze zaken dan niet verwezen hoeven te worden naar het ziekenhuis.

De practijk is een ruim behuisde, maar in patiëntenaantal kleine practijk-aan-huis, die in de jaren 80 ontstaan is uit de andere twee Vordense practijken, die te veel patiënten kregen om aan te kunnen. Het verschil tussen mijn relatief kleine practijk en de twee -nog steeds grote- andere practijken in het dorp is altijd blijven bestaan. Dat de practijk niet zo groot is heeft een aantal voordelen. Het betekent dat patiënten snel op het spreekuur terecht kunnen. Wie ’s morgens vóór 9 uur belt kan bijna altijd dezelfde dag nog terecht. Ik heb zelf altijd een hekel gehad aan lang wachten in wachtkamers en heb me voorgenomen in mijn eigen practijk er altijd naar te streven om goed op tijd te blijven werken. Dat lukt meestal wel, maar natuurlijk niet altijd, sommige mensen hebben onverwacht meer tijd nodig en die moeten ze kunnen krijgen; toch komt het maar zelden voor dat ik langer dan een kwartier uitloop. En mensen die thuisvisite nodig hebben kunnen dat zonder problemen krijgen, dezelfde dag.

Speciale aandachtsgebieden
Behalve voor kleine chirurgie is er in de practijk speciale aandacht voor hypertensie (24 uurs-bloeddrukmeting) en suikerziekte (zo nodig instellen van type 2 diabeten op insuline). Sinds november 2011 ben ik, na het doen van een opleiding en het opdoen van ervaring, door het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden gecertificeerd voor het verrichten van oogheelkundig onderzoek in de huisartsenpractijk. Ik ben niet ineens een oogarts, maar bij oogklachten kan er nu meer dan voorheen, waardoor U soms niet verwezen hoeft te worden naar een oogarts. Te denken valt aan: controle op beschadigingen uitwendig, het constateren van staar, het meten van de oogboldruk (bij mensen ouder dan 40 jaar altijd ééns in het leven doen en als verhoogde druk of glaucoom in de familie voorkomt iedere paar jaar controle), controle op netvliesafwijkingen.