Homepractijk

Dokter J.M Dagevos en zijn assistentes A. Grooters – Koning (Annet) en G. van Harten – Hilferink (Erna) heten U welkom op de internetplek van Huisartspractijk Dagevos. Hier vindt U alles over hoe onze practijk georganiseerd is. Deze informatie vindt U ook in een folder, die U desgewenst kunt krijgen. Voor alle vragen zijn de assistentes U graag van dienst. Telefoonnummer 0575 552432.

(Practijk met een “c”? Jazeker! Mooi ouderwets woordbeeld, hè? Het is mijn stille protest tegen taalverarming. Vergeef me.)

Nota Bene: op de website www.thuisarts.nl, van het Nederlands Huisarts Genootschap, kunt U veel nuttige informatie vinden over allerlei klachten en kwalen. De moeite waard om eerst te raadplegen als U medische vragen heeft!