Per 1 januari 2018 is de huisartspractijk van dokter Dagevos in Vorden voortgezet binnen het Gezondheidscentrum aan de Zutphenseweg 23A. Naar een geschikte permanente opvolger wordt (ook in 2019 nog) gezocht.

Het telefoonnummer van de nieuwe praktijk is ongewijzigd 0575 552432
Spoednummer (nieuw!) 0575 55 76 76
Voor het opgeven van herhaalrecepten alleen (nieuw!): 0575 55 05 24

Nota Bene: op de website www.thuisarts.nl, van het Nederlands Huisarts Genootschap, kunt U veel nuttige informatie vinden over allerlei klachten en kwalen. De moeite waard om eerst te raadplegen als U medische vragen heeft!