Per 1 januari 2018 is de huisartspractijk van dokter Dagevos in Vorden voortgezet binnen het Gezondheidscentrum aan de Zutphenseweg 23A. Huisarts Jeroen Meinsma houdt er spreekuur als beoogde opvolger.

Dokter Dagevos gaat verder als part-time waarnemend huisarts voor collega’s in de regio en zal terugkeren naar zijn oude liefde, de muziek.

Het telefoonnummer van de nieuwe praktijk is ongewijzigd 0575 552432
Spoednummer (nieuw!) 0575 55 76 76
Voor het opgeven van herhaalrecepten alleen (nieuw!): 0575 55 05 24

Nota Bene: op de website www.thuisarts.nl, van het Nederlands Huisarts Genootschap, kunt U veel nuttige informatie vinden over allerlei klachten en kwalen. De moeite waard om eerst te raadplegen als U medische vragen heeft!