Homepractijk

Per 1 januari 2018 wordt de practijk van dokter Dagevos voortgezet door dokter E.A. Norde, binnen het Gezondheidscentrum aan de Zutphenseweg 23A

Het telefoonnummer van de nieuwe praktijk is ongewijzigd 0575 552432
Spoednummer (nieuw!) 0575 55 76 76
Voor het opgeven van herhaalrecepten alleen (nieuw!): 0575 55 05 24

Website praktijk dokter Norde:www.huisartsenpraktijkzutphenseweg.com

Dokter J.M Dagevos en zijn assistentes A. Grooters – Koning (Annet) en G. van Harten – Hilferink (Erna) heten U welkom op de internetplek van Huisartspractijk Dagevos. Hier vindt U alles over hoe onze practijk georganiseerd is. Deze informatie vindt U ook in een folder, die U desgewenst kunt krijgen. Voor alle vragen zijn de assistentes U graag van dienst. Telefoonnummer 0575 552432.

(Practijk met een “c”? Jazeker! Mooi ouderwets woordbeeld, hè? Het is mijn stille protest tegen taalverarming. Vergeef me.)

Nota Bene: op de website www.thuisarts.nl, van het Nederlands Huisarts Genootschap, kunt U veel nuttige informatie vinden over allerlei klachten en kwalen. De moeite waard om eerst te raadplegen als U medische vragen heeft!